Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte tvary zájmena já.
Neřekneš to na ? Ta odměna patří . Kéž by o slýchali jen dobré zprávy.
Porada začala bohužel beze . se dnes v noci nic nezdálo.
Podíval se na se zájmem. Je ve skrytý talent. Našel bys místo pro ?