wz

Zájmena

Přiřaďte správně zájmena podle jejich druhů.