Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte tvary zájmen. Do závorky napište 1. pád doplňovaného zájmena.
Věříš m ()? M () to napíšeme. S vám () je radost posedět.
Dáte m () dnes výjimečně na dluh? Zcela j () okouzlil.
Být j (), raději bych to nepžipustil. Pojede s nám ().
M () to vidíme úplně jinak. Dejte jm () brzy vědět!
Neustále j () nabízel něco k snědku.