Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte tvary zájmen podle návodu.
Pomoz (ona) ! Bez (ona) by to nešlo. Neříkej (ona) o nás všechno.
Tenkrát (ona) velmi obdivoval. Ten pozemek dříve patříval (oni) .
Měla jsem o (ona) strach. Velice rád tam s (on) půjdu.
Musím se k (oni) dnes vypravit. Nepohrdej (on) .
Dodali (oni) to až do domu.