Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte tvary zájmena ona.
Dejte své svolení. Je tam místo i pro ?
Od jsem takovou změnu chování nečekala.
Vyrazíš za do Ostravy? Nemějte o starost.
Pro to rád udělám. S o tom můžeš promluvit.
Poslal jsem pohlednici. Cestou jsem si na vzpomněl.