Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte správné tvary zájmen já, ty, se.
Proč jsi (já) to neřekl? (Ty) se to netýká, ale (já) ano.
Byl z toho celý bez (se) . Řekl jsi (já) , že (ty) mohu věřit.
(Se) si naber nejvíc. Když (já) hezky požádáš, vyhovím (ty) .
Řekl (já) , že nerad mluví o (se) . Mám (ty) uvařit něco dobrého?