Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovní druhy

Z písmen složte číslovky.
ŘKIÁTTR -
OONHM -
IIÝOLNTM -
ĚKKLION -
ATYPER -
OÁLM -
ĚNOIKKÁTLÝ -
DJOBNOÁÝVSN -