Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva nižších ročníků

Uvědomte si, podle jakého vzoru skloňujeme podstatná jména. Poté doplňujte koncovky podstatných jmen.
Chytal ryb na červ. Nad skalam kroužili orl. Silní vol táhli voz.
Za pol a loukam stály chalup. Zaplať Jirkov peněz. Seď na židl.
Lv a šakal přešlapovali v klec. Pozdrav se s přátel. Gratulujeme vítěz.
Koupil prsten s drahokam. Stráně s konvalinkam a fialkam voněly.
Automobil projížděly tunel. Zabloudil v rokl. Obdivoval stavb se zahradam.
Kráv se popásaly na jetel rostoucím na mez. Nejúrodnější územ Čech je Polab.