Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva nižších ročníků

Po obojetných souhláskách doplňte správné i/í, y/ý.
Vt se zbavl zlozvku. Vla vla věneček z rozvtých kvtků.
Vstavili vkresy do vtríny. Máš vborné vsledky.
Slavme vročí vtězné btvy. Vplašený vr vlétl z věžní vžky.
Vlémovi se vklá zub. Babčka m vskala vlasy.