Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva nižších ročníků

Do vět doplňte vynechaná písmena.
Pes má dobr slu a či. Na stole bla ořezaná tuka.
prč. Vra zmřila délku pti metr.
Náš kol bl leký. Sndl slakou hruku.
Dej na stl vpěstované kvtiny. Všel za ro.
Ostřhej si nety. Přelezeš tu vsokou ze?
Medoje lzal slaký me. Sláka jezd na koloběce.
Vnes ven odpaky. Ku celý chlé.
Odhrň spký sní. Autem obje naš zahráku.