Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva nižších ročníků

Do doplňovačky dopište správná slova.
1    2      3      4      5       
         6            
 7                    
     8          9        
                   
                   
          10   11