Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva nižších ročníků

Určete, zda ma místě závorky bude velké nebo malé písmeno.
(s)tředozemní (m)oře
(š)těně (d)ášenka
(r)akouská (m)ěsta
(h)ora (b)laník
(p)ražské (d)omy
(l)es (ř)áholec
(ž)ákyně (n)ováková
(f)rancouzi a (č)íňané
(f)otbalisté z (e)vropy
(j)aponci v (k)osmu
(b)rňané v (č)esku
(h)radec (k)rálové
(l)ev (c)ésar
(b)altské (m)oře
(h)rad (k)arlštejn
(ř)eka (d)yje
(k)rušné (h)ory
(z)ámek (o)počno