Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Malé opakování

Do uvedených slov doplňte chybějící písmena.
deíksrákakazajíka
ceíkviíkpoviostpomínka
travadruženíkrebaromluva
Rotíkpoporaopověďvzpoml si
mřidlovědompamťmsta
nemldomnkasetmlo seMlník