Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Malé opakování

Doplňte -ě-, -je, -ně- v předložených slovech.
obvvtšísvdomíobmný
pvecpnaskvlezápstí
zptkvtpstzavtřil
bezvdomívtrovkakolobžkapovdomý
na chodbbdovalobšenecdosp
pnkavavzpomlpřipomlosam