Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Malé opakování

Doplňte -ě-, -ně- v předložených slovech.
promnlivonamřpolomrzřejm
zapomlsetmlo setemnejznámjší
mděnkanejrozumjšírozumumlec
skromdomnkadojemtamjší
zamstnancipromnasoukrommla
skromosamlepomnkynerozum
krommstozámrněmření
msíčnísmšnýodmněnmlčina