Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Malé opakování

Od podstatných jmen odvozujte přídavná jména a zapisujte je v základním tvaru.
        1       
             
       2        
             
    3    4         
 5              
    6           
             
             
7