Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

K přídavným jménům utvořte odvozená příslovce.
samozřejmý
ohromný
temný
zřejmý
tajemný
nerozumný
objemný
soukromý