Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte -ě- nebo -ně- ve skupině mě/mně.
vědompřipomlpo setmrozumjší
domnkasetmlo seznámjšízapoml
mlčinapromnapolomrpromnlivo
zpamtizřejmpomrněna slám
namřiltémřskromoněml
mděnýosamohrompříjem
dojempomnkypromnamření
na stromtamjšínerozumsoukrom
odmnaumleckýkrommsto
zamstnánípamtinedorozumneml