Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě.
 1           
          
2         3     
          
     4       
    5        
          
 6           
     7