Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě.
       1       
            
2       3    4       
            
5              
        6   7     
            
    8