Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Předložky s, z

Doplňujte vynechaná písmena.
Rouření psi se roběhli kopce dolů. maž tabule napis.
Na roářené obloze jsme pozorovali hvězdy. Romístěte právně načky.
Umíš pravit kolo? radostí jsme se nimi známili.
Nauč se paměti ropočítadlo. Po bevětří se ropoutala vichřice.
Rosničky skákaly kamene. Ropusť cukr ve vodě.
Babičku užovaly bolesti. rostlé stromy musely být káceny.
byl jen krojek chleba. Choď hlavou přímenou.
sbírej rosypané opadky. Roseknuté pařezy trouchnivěly.