Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Předložky s, z

Doplňujte předložky s, se, z, ze a předpony s-, se-, z-, ze-, vz-.
bili prken ohradu pro dobytek. Zůstal jsem tu tebou.
motej tužky. běhl učení i práce. mířil se nepřáteli.
Vyjdeme brzy rána a vrátíme se před tměním.
pažte! Musím pytovat vědomí. Vítr se klidnil.
bírali červenalá jablíčka. Vítr se klidnil. buď ho.