Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zdvojené souhlásky

Z podstatných jmen v závorkách utvořte přídavná jména.
(kočka) mňoukání
(havran) krákání
(rostlina) tuk
(ráno) čaj
(jeskyně) malba
(vůně) olej
(bezpečí) přístav
(cena) zkušenost
(voda) nádrž
(víno) réva