Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zdvojené souhlásky

Uvědomujte si kořen, předponu a příponu, doplňujte slova.
Povýšil na poůstojníka. V televizi zpívá oblíbeý zpěvák.
Tato schůzka je poviá. Po výletě potřebovali oech.
Navrhni neednodušší řešení. Která hvězda je neasnější?
Únavou se roíval. Sníh rotál a rampouchy se ropustily.
Spali ve stanech s posadou. Půjdeme na celodeí výlet.
Tento úkol je poviý. Sbírali houby do proutěého koše.
Roběhl se za ním. Žáci rýsovali rovnorameý trojúhelník.