Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zdvojené souhlásky

Uvědomujte si kořen a příponu, doplňujte do slov -n- nebo -nn-.
časné raí vstávání, pěstovat raou zeleninu, neviý člověk
viý kraj, jsem nevien, ceá sbírka, vysoce ceněá známka
provoněá místnost, voá látka, slué počasí, prosluněé údolí
rostliá potrava, měděý drát, zatemněý byt, kameá socha
ceý objev, postraí úmysly, nestraý rozhodčí, žít v ústraí
nástěá malba, proutěý koš, kořeněá omáčka, kameá zídka
pole plné kameí, rameí kost, píchá mě v ramei, roviá plocha
roviatý kraj, rodiý dům, hlubiý důl