Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Souhláskové skupiny

Doplňte vhodné předpony.
rychlá pověďseda oddílu
tyčil vlajkupuštěný prohřešek
kvetlý sadsypané bonbóny
dostal se do pečívynesl padky
jet kalužnikající zpěvák
krátký počinekvinný člověk