Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Přídavná jména odvozená příponou -ský

Od podstatných jmen v závorce utvořte přídavná jména v patřičném tvaru.
(Mělník) obyvatelé
(Kongo) domorodci
(Plzeň) pivovary
(Francouz) vyslanci
(Olomouc) tvarůžky
(Čech) spisovatelé
(Kroměříž) zahrady
(Švéd) námořníci
(Praha) kominíci
(Fin) medvědi