Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Přídavná jména odvozená příponou -ský

Od podstatných jmen utvořte přídavná jména rodu mužského. Napište je v 1. pádě jednotného a množného čísla.
jednotné číslomnožné číslo
černoch
lékař
moře
město
hora
chodec
dítě
lovec
Čech