Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Souhláskové skupiny

Napište jedním slovem, jaké co je. Pište slova s předponou roz-.
     1           
              
   2             
 3               
4