Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Souhláskové skupiny

Do slov doplňte vhodné předpony nebo přípony.