Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Stavba slova

Podle kořene zapisujte příbuzná slova.
1    2       3              
         4     5         
6                     
       7              
    8                 
           9          
    10