Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slova příbuzná

Sestavte dvojice slov příbuzných.