Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Stavba slova

Ve slovech rozlište předponu, kořen a příponovou část.
předpona
kořen
část příponová
rozcvička
bublina
myslivec
potraviny
medvídek
posílat
minuta
zvýhodnit
vynutil
svítilna
vysypal
výkop
usychat
výchova
pozamykat
nebydlící
rozmyšlení
zamíchat
rybička