Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Na vletě
Bli jsme na školním vletě. Ve větvch stromů jsme slšeli zpvat kos.
Blí motýl poletoval mezi rostlnam.
Blzko mtiny rokvetl lp a bez.
Z chléva se ozvá dobtek. Hospodáři chovají i holub.
Slepce vhrabával červ. Slnice bl lemovány topol a dub.
Vděli jsme i staroblý mln.