Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Děti v zim
Letos v zim uhodil slné mraz. Potoky zamrzl.
Řeky se skryl pod ledem. Na slnicích se obvila námraza.
Automobil dostával smk a narážel do jiných vozdel.
Blé vločky se snášel k zem a lepil se ldem na oblčej.
Děti vskal radostí. Chlapci se kouloval.
Dívky se shromáždil na kluzšti a koušel vkroužit na bruslch pruety.
Méně hbtá děvčata se často ocitla na zem, ale brz opt tala.
Začalo se tmívat. Děti šl domů a večer pomínal na pkný den.