Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Podzmní msíce
Několk dní slně fčí podzmní vtr.
Počas je schravé a lstí uschá.
Blží se lstopad.
Raí mrazky nejsou neobvklé, ldé si na ně musejí zvknout.
Nikdo nechce távat za tm.
Děti se nerady oblékají do vlněných čepc a zmních oděv.
Jakmle však msíc lstopad uplne, přihlás se prosnec.
Přinese svátky oblbené všemi ldmi.
Nejprve se ojeví Mkuláš.
Později začnou všichni balt dárky, dobit obdlí, vrábět cukrov a těšit se na Vánoce.