Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
První příznaky jara
Probouení přírody na jaře je doprovázeno zvšováním telot, jarními dešti a prodlužováním dne.
Noci se kracují.
V prvních jarních dnech k nám přiletěl taní ptáci.
Vdáme už skřivany, špačky a kos.
Na stromech ještě nestačil vrašit lsty, ale přesto se blou, žlutou nebo falovou barvou přihlásl jarní kvtky.
Jak vůbec dokázal tak rychle vkvést?
Je to tím, že si nashromáždil už v loňském roce rezervní živny v pozemních částech - v cibulch, hlzách nebo oencích.