Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Děti hlédly lachtaí přestavení.
Vdíš na večerí roářené obloze neasnější hvzdu?
Lepdlo tuhlo. Vpadal skroě.
nesl půdy skleněý lustr a proutěý koš.
V jste m nerozumli?
Vsvětll nám svůj nejvtší obv.
Obdnal ceík ochraých pomůcek.
Ho m záchraý kruh!
Rosvcené lamp zářil do tm.
Smle nabzel měé hrušky a malny.
Žáci brali uschající lsty na vtvarnou vchovu.
Vlci vli na msíc.
Obdnali jsme levněné vrobky.
levy nás lákal.