Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící souhlásky.
okeí skloceý šperk
proutěý košposlušý poaný
stiý stromskleněá baňka
potrestaý viíktýdeí pobyt
sloí klykoleí klouby
nástěá mapaklokaí skoky