Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Od přídavných jmen utvořte příslovce.
slabýsoukromý
hloupýhrubý
tvrdohlavýžíznivý
slepýnevědomý
tajemnýrozumný