Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva 1. pololetí

Promyslete, zda se jedná o předložku či předponu, a poté správně zapište.
(bez)motoru(bez)radný
(bez)motorový(bez)barvy
(bez)barvý(před)nášet
(před)náška(nad)poručík
(pod)trhnout(pod)ložka
(před)seda(od)nést
(od)nás(od)povědět
(bez)pečný(bez)pečí
(bez)zubů(bez)zubý
(od)počinek(pod)kova
(pod)lezl(bez)rady