Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňujte vynechaná i, í, y, ý.
plne, rozplvá se, splvá, plšek, plnule, plnoměr, lsý,
lsina, lsá se, olsalý, mlnský, mlnář, mlnek, mlt,
mlnice, mlnářka, lzátko, ldojed, malna, bylna, dolna,
slna, malček, lvanec, oslk, kolnko, malnko, pralnka,
lstonoš, lnka, ldový, ls, Lba, polbek, lbit se, plš,
Zln, hlna, ldé, slmák, lstí, ldumil, králk, kld,
úkld, pelněk