Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Zapisujte slovesa a podstatná jména podle nápovědy.
     1   2        
            
    3          
   4           
 5       6        
7