Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Author: Lubomír Šára

Týdenní plány – listopad

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc listopad spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 30. října do pátku 3. listopadu 2. týden: od pondělí 6. listopadu do pátku 10. listopadu 3....

Týdenní plány – říjen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc říjen spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 2. října do pátku 6. října 2. týden: od pondělí 9. října do pátku 13. října 3....

Lukavická básnička

Výběr z básní našich básníků k recitaci. Lukavickou básničku v letošním školním roce plánujeme na úterý 24. října. Výběr básní – každý žák si jednu zvolí k přednesu na soutěžní přehlídku. Vytištěnou ji obdržel od učitele....

Týdenní plány – září

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc září spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 11. září do pátku 15. září 2. týden: od pondělí 18. září do pátku 22. září 3....

Otestuj se

Vyzkoušej si své znalosti a dovednosti v několika testech. Každý z nich je na čas. Předem si připrav psací, případně rýsovací potřeby a sešit. Několik doporučení: pozorně a pečlivě si přečti zadání úlohy nejdřív...

Hudební výchova

Prostřednictvím vokálních činností pracujeme s hlasem, kultivujeme pěvecký projev v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Využíváme hudební nástroje při hudební reprodukci i produkci. Prostřednictvím pohybových činností ztvárňujeme hudbu a reagujeme na...

Pracujeme s texty

Texty patří k velmi častému způsobu předávání informací. Spolu s páťáky poznáme, jak nám pomůže počítač při tvorbě elektronického či tiskového dokumentu. Blíže se seznámíme s textovým editorem OpenOffice – Writer. Píšeme a editujeme...

Čtení a psaní

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Na čtení...

Program Malování

V programu Malování budeme pracovat víc s jednotlivými nástroji. A protože už umíme pracovat také v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti i v tomto editoru. Pro práci máme připravené dílčí...

Opakujeme z nižších ročníků

Dvanáct cvičení pro zopakování učiva zahrnující slova protikladná, citově zabarvená, spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis slabik s ě, koncovky podstatných jmen, vlastní jména. a) 1. cvičení – zapisujeme slova...